آرشیو برچسب: فرق سلول سرطانی و سالم

جمعیت شناسی یک تومور

اخبار سرطان

سلولهای فعال این دسته از سلولها دایم در حال تکثیرند. رشد و تکثیری دیوانه وار و مخرب که اگر به موقع مهار نشود می تواند حیات و سلامت میزبان را تهدید کند. عامل افزایش حجم توده ، فعالیت رگسازی و متاستاز همین گروه از سلولهای سرطانی هستند. سلولهای فعال تومور به دلیل سوخت و ساز بالا و مصرف فراوان گلوکز ...

ادامه مطلب »

سرطان چیست؟

سرطان چیست؟

سرطان چیست؟ هرگاه یک گروه از سلولهای بدن به شکل غیر قابل کنترل و خارج از الگوی طبیعی تکثیر شوند ، سرطان به وجود می اید . سلولهای سرطانی ، طبیعی نیستند چون : سلولهای طبیعی بدن طبق الگوی منظم و کنترل شده ای تکثیر می شوند. اما در سلول سرطانی فرایند تکثیر ، از هیچ قانونی تبعیت نمی کند ...

ادامه مطلب »