آرشیو برچسب: رگسازی در سلول سرطانی

سرطان چیست؟

سرطان چیست؟

سرطان چیست؟ هرگاه یک گروه از سلولهای بدن به شکل غیر قابل کنترل و خارج از الگوی طبیعی تکثیر شوند ، سرطان به وجود می اید . سلولهای سرطانی ، طبیعی نیستند چون : سلولهای طبیعی بدن طبق الگوی منظم و کنترل شده ای تکثیر می شوند. اما در سلول سرطانی فرایند تکثیر ، از هیچ قانونی تبعیت نمی کند ...

ادامه مطلب »