مشکلات روحی روانی سرطان

مواجه با خبر سرطان

والدین کودک سرطانی

  مرحله انکار.اکثر افراد با شنیدن این خبر شوکه می شوند اکنون پزشک شما این خبر را به شما داده معمولا در مرحله اول که فرد خبر بیماری خود را میشنود وارد مرحله انکار می شود در این مرحله که خیلی برای فرد دردناک است فرد خبر را تکذیب می کند و این راه را مقابله برای خبر بد میداند. ...

ادامه مطلب »

بازسازی سپر دفاعی در بیمار سرطانی

از دست نرفته اید ، دست به دست شده اید. تا دیروز حتی یک روز هم از استعلاجی استفاده نکرده اید. حالا مجبورید برای ویزیت پزشک ، تزریق داروهای شیمی درمانی و انجام آزمایشات تشخیصی از استعلاجی استفاده کنید. بیمار سرطانی بخش زیادی از روزهای کاری هفته را (حداقل در ماه های اول درمان) درگیر موضوعات پیرامون بیماری اش است. ...

ادامه مطلب »

من میمیرم … چون سرطان دارم!

یوگا

این جمله نجواییست که همواره در گوش بیمار مبتلا به سرطان زمزمه می کند. من به عنوان مدیر سایت ایران انکو ، روانشناسان ، اطرافیان ، فیلم ها و داستان ها و حتی پزشک معالج بیمار سرطان ، همه کسانی هستیم که هر روز با رفتار و برخوردمان با بیمار سرطانی به این جمله، مهر تایید می زنیم! او حق ...

ادامه مطلب »