سرطانزایی نور خورشید

نور خورشید یکی از بالقوه ترین عوامل سرطانزا است.
سالانه میلیونها نفر در سراسر دنیا به دلیل اثرات مضر نور خورشید مبتلا به سرطان پوست می شوند.
امروزه دانش ما از اثرات زیانبخش اشعه نور خورشید افزایش یافته است.
اکنون ما میدانیم کدام بخش از امواج خورشیدی سرطانزا است و چگونه با اثرات سرطانزایی نور خورشید مقابله کنیم.

سرطانزایی نور خورشید

نور خورشید

اگر نور خوشید را به وسیله منشور تجزیه کنید ، سه طیف از نور خوشید بدست می آید: طیف نور مرئی همان رنگین کمان دوست داشتنی است ، با ۷ رنگ زیبا. اما این تنها بخش قابل مشاهده نور خورشید است. در حاشیه دو طرف رنگین کمان ، دو طیف نامرئی از اشعه های خورشید قرار می گیرند ؛ امواج ...

ادامه مطلب »