داروهای ضد سرطان

Aminocamptothecin

سایر نامها : ۹ – AC , NSC – 603071 طبقه بندی دارویی : عامل ضد نئوپلاسم (مهار کننده Topoisomerase 1)   مکانیسم اثر: • اتصال به مجموعه Topoisomerase 1 و DNA و ممانعت از دو شاخه شدن DNA موارد مصرف: لنفوم عود کرده , کانسر پستان عود کرده , کارسینوم کولورکتال غیر قابل درمان , non small cell lung ...

ادامه مطلب »