تومور ویلمز

تومور ویلمز جزء بدخیمی های کلیه محسوب می شود که در کودکان زیر 5 سال شایعتر است. خوشبختانه شانس بقاء در این تومور بالای 85% است . کودکان دختر کمی بیشتر از پسران به آن مبتلا می شوند و اغلب حین استحمام کودک ، برآمدگی در شکم توسط والدین تشخیص داده می شود.

تومور ویلمز

تومور ویلمز

تومور ویلمز یا نفروبلاستوما توموریست در کلیه که در کودکان زیر ۵ سال شایعتر است. خوشبختانه این تومور از پیش آگهی خوبی برخوردار است و اکثر مبتلایان (۸۵%) با موفقیت به بهبودی می رسند. این تومور اغلب در یک کلیه و در ۵% موارد در هر دو کلیه شکل می گیرد. به غیر از تومور ویلمز ، سرطانهای دیگری هم ...

ادامه مطلب »

تفاوت ظاهری تومور ویلمز و نروبلاستوما

برآمدگی شکم

شرایطی را در نظر بگیرید ، والدین کودکی (خدا نکرده) متوجه تورم یکطرفه در فضای شکم کودک می شوند ، امروزه اولین اقدام اینست که در اینترنت علت را جستجو می کنند. ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد ، علت های احتمالی تورم یکطرفه یا دو طرفه کودک را شرح دهیم. اجازه بدهید اول علت های کمتر جدی را ...

ادامه مطلب »