مزوتلیوما

مزوتلیوما

مزوتلیوما

مزوتلیوم چیست؟ ریه ها ، قلب و شکم توسط پرده ظریفی احاطه شده اند که به آن مزوتلیوم گفته می شود. این پرده با ترشح مایعی روغنی و بسیار لطیف موجب نرمی حرکات اندامهای مذکور می شود. در فقدان پرده مزوتلیوم انقباضات قلب ، باز و بسته شدن ریه و حرکات گوارشی دردناک و دشوار می شود. پرده مزوتلیوم بر ...

ادامه مطلب »