درجه بندی و مرحله بندی سرطان

از اولین سوالاتی که برای هر بیمار سرطانی مطرح می شود اینست که :

سرطانش تا چه اندازه پیشرفت داشته و بیماری اش چقدر جدی است؟

ارزیابی شدت سرطان بر اساس چندین متغییر انجام می شود

مرحله بندی سرطان پستان

سرطان سینه Stage2b

بعد از آماده شده جواب پاتولوژی و گزارش جراح ، نوبت به مرحله بندی (Stage) سرطان پستان می رسد. یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری برای ادامه درمان ، مرحله بندی است. غالباً آنچه که بیمار بعد از نام اختصاصی سرطان پستان ، از زبان پزشک معالجش می شنود ، Stage است. مرحله بندی سرطان پستان چیست؟ مرحله بندی ...

ادامه مطلب »

بررسی بیوپسی توده سینه در پاتولوژی

آماده سازی نمونه جهت بررسی نمونه بیوپسی سینه در پاتولوژی ابتدا طی فرآیندی آماده سازی می شود و سپس بر حسب دستور پزشک معالج ، بررسی هایی صورت می پذیرد. جواب برخی از این بررسی ها زودتر آماده می شود و برخی دیگر احتیاج به زمان بیشتری دارد. بنابراین ممکن است گزارش پاتولوژی طی چند نوبت و چند گزارش آماده ...

ادامه مطلب »

درجه بندی و مرحله بندی سرطان

درجه بندی و مرحله بندی سرطان

از اولین سوالاتی که برای هر بیمار سرطانی مطرح می شود اینست که : سرطانش تا چه اندازه پیشرفت داشته و بیماری اش چقدر جدی است؟ ارزیابی شدت سرطان بر اساس چندین متغییر انجام می شود:  مطالب مرتبط: – مرحله بندی (Stage) در سرطان پستان چاپ مطلب

ادامه مطلب »