trastuzumab

ناهمگنی تومور یعنی چه؟

رشد و گسترش تومور در هر بیمار الگویی منحصر به فرد دارد. ساختار مولکولی سلولهای یک توده سرطانی ، همسان و یک شکل نیست. سوالی که امروزه روی میز کار محققان قرار دارد اینست:

خصوصیات ژنتیکی و بیولوژیکی تومور در یک فرد ، کاملاً اختصاصی است و حتی در داخل یک تومور هم زیر گروه های متفاوتی وجود دارد. سوال اساسی اینست آیا همه این توده ناهمگن از درمان یکسانی و مشابهی تبعیت می کند؟

مسئله پیچیده دیگر اینکه توده ها با توجه به اینکه در چه بافتی تشکیل شوند ، تنوع مولکولی و ژنتیکی شان با هم فرق می کند.

ما برای بررسی تومور به ابزارهای جدید و حساستری احتیاج داریم.

اغلب در نمونه گیری از تومور ، از یک سوزن بیوپسی استفاده می شود ، سوزن تنها بخش کوچکی از تومور را جدا سازی می نماید.

اما اگر ما با یک تومور ناهمگن مواجه باشیم ، یک برش نازک از آن ، هرگز نمایانگر همه انواع سلولهای ناهمگن نخواهد بود.

درمان موثر بدون شناخت ، غیر ممکن است!!!

چون ما هنوز نمی دانیم از نظر ژنتیکی ، چند گونه یا جمعیت سلولی در توده داریم.

شاید کشف ناهمگنی سلولهای تومور بتواند به این سوال پاسخ دهدکه:

چرا برخی بیماران سرطانی که در روزهای اول به درمان خوب جوا ب می دهند ، در نهایت با عود مواجه می شوند

شاید این ناهمگنی موجب می شود برخی سلولهای سرطانی ، فرصت پیدا کنند تا خود را نسبت به درمانها مقاوم سازند.

سلولهای سازگار یافته همانهایی هستند که به صورت تهاجمی و فزاینده رشد و تکثیر می شوند و به درمان رایج پاسخ نمی دهند.

رفرنس:

www.mskcc.org/2014

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

>