داروهای ضد سرطان

مکانیسم عمل داروهای شیمی درمانی
یکی از روشهای درمان سرطان استفاده از دارو است. باور عمومی بر  اینست که داروهای مبارزه با سرطان فقط داروهای شیمی درمانی هستند.

اما اینطور نیست! امروزه نسل پیشرفته ای از داروها وارد بازار درمان سرطان شده اند که قادرند  ، بدون اینکه به سلولهای طبیعی آسیب وارد کنند ، سلولهای سرطانی را شناسایی کرده و منهدم نمایند.

در این بخش از سایت به معرفی داروهای ضد سرطان می پردازیم. در طبقه بندی اطلاعات شاخ و برگ اضافی و تخصصی مربوط به داروها را هرس کردیم تا مطالب بالینی و کاربردی و مفید جهت بیماران و کادر بالینی (پرستاران) تقدیم شود.

یافت نشد

عذر خواهی، اما نتیجه ای برای آرشیو درخواست شده یافت نشد. شاید جست و جو برای شما کمک خوبی باشد