حفاظت شده: بر بال فرشتگان

78 Kopie

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

مسافر بهشت

یسنا بابایی

  مسافر بهشتم… میخواهمت.. ولی..دوری…خیلی دور…نه دستم به دستانت می رسد نه چشمانم به نگاهت…مسافر کوچولوی من تو را کم داشتن کم نیست…یک دنیا حرف هست..بی قرارتم ودلتنگ عطر تنت…این بی تابی عادت من کم حوصلست برای خاطراتت مدام سیر گریه میکنم توان در خود نمی بینم که خاطراتت را همراه تو به خاک بسپارم.. یادته به هم قول دادیم ...

ادامه مطلب »