انواع توده های پستان و سرطان پستان

سرطان سینه ، واژه ای کلی جهت توصیف مجموعه ای از سرطانهاست!

چون سرطان سینه می تواند : مهاجم یا غیر مهاجم باشد.

می تواند در لوب ها یا مجاری شیر و یا سایر جاهای سینه تشکیل شود.

در زیر میکروسکوپ می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. گیرنده های هورمونی سطح سلولی شان می تواند متفاوت باشد. حتی سرعت رشد انواع سرطانهای سینه با هم فرق می کند.

به طبع پیش آگهی و درمان انواع سرطان سینه هم متفاوت خواهد بود. در این بخش ضمن توصیف انواع سرطان سینه ، مختصری از درمان هم مرقوم شد ، اما مطلب اصلی انواع درمان به تفصیل و جداگانه است.

انواع توده های سینه

همیشه یک توده سینه ، سرطان نیست. گاهی یک توده تنها یک رشد غیر طبیعی است. چیزی شبیه زگیل.

یا کیست است ، که هیچ خطری برای بیمار ایجاد نمی کند.

توده خوش خیم و بد خیم تفاوتهای ساختاری زیادی با هم دارند.

اولین چیزی که در بخش پاتولوژی بررسی می شود ، خوش خیم یا بد خیم بودن توده است. پاتولوژیست نمونه را زیر میکروسکوپ مشاهده کرده و ساختار سلولها را مورد بررسی قرار می دهد.

توده های خوش خیم سینه

سلولهای توده خوش خیم سینه از نظر ظاهر و عملکرد با سلولهای سالم تفاوت دارند ، اما سرطانی محسوب نمی شوند.

برای درک بهتر مطلب تفاوت توده خوش خیم و بدخیم را مطالعه بفرمائید. توده های خوش خیم سینه عبارتند از:

هایپر پلازی مجرایی غیر طبیعی (Atypical ductal heperplasia)

هایپر پلازی مجرایی غیر طبیعی (Atypical ductal heperplasia)

نوعی رشد غیر طبیعی که سلولها در مجاری شیر است. تقریباً تمام مجرا بر اثر تکثیر مسدود می شود. این نوع رشد ، سرطانی نیست ، اما استعداد تبدیل شدن به نوعی سرطان سینه غیر مهاجم به نام DCIS را دارد.(DCIS در ادامه مطالب همین بخش توضیح داده خواهد شد).

هایپرپلازی لوبولی غیر طبیعی (Atypica lobular hyperplasia)

هایپرپلازی لوبولی غیر طبیعی (Atypica lobular hyperplasia)

نوعی رشد غیر طبیعی که در لوب ها تشکیل می شوند و تقریباً تمام لوب را پر می کند. این نوع رشد ، استعداد دارد در آینده تبدیل به نوعی سرطان سینه غیر مهاجم به نام LCIS شود.( در مورد LCIS در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد).

سایر توده های خوش خیم سینه

سایر توده های خوش خیم سینه

 

 • کیست ها: توده های حاوی مایعی هستند که در سنین بین ۴۰ تا ۶۰ ممکن است در سینه یک خانم تشکیل شود.
 •   فیبروآدنوما : مجموعه ای بافتهای فیبری غده ای که در سنین ۲۰ تا ۳۰ سال شایعتر است.
 •   غدد Diffuse nodularity : که در سنین کمتر از ۵۰ سال شایع هستند.

برخی از این عارضه ها مانند کیست با درمانهای ساده بر طرف می شود و برخی دیگر مانند: فیبروآدنوما و غدد Diffuse nodularity نیاز به اقدام خاصی ندارد.

توده های بدخیم (سرطانی) سینه

توده های بد خیم (سرطانی ) سینه به دو گروه کلی ، غیر مهاجم(Non-invasive) و مهاجم (Invasive) تقسیم بندی می شوند، که در هر گروه زیر گروه هایی قرار دارند.

تقریباً همه سرطانهای سینه “کارسینوما” هستند. کارسینوماها خانواده ای از سرطانها محسوب می شوند که در سلولهای پوشاننده سطوح بدن تشکیل می شوند. مانند پوست ، و یا سطح دیوراه مجاری تولید شیر.

توده غیر مهاجم(Non – invasive) : این نوع از توده های سینه به بافتهای اطراف نفوذ نمی کنند. گاهی به چنین توده هایی in situ (درجا) یا pre-Cancer (پیش سرطان) گفته می شود. چون هیچ سلولی در داخل بافت نگهدارنده (Stroma) رشد نکرده است.

کارسینوماهای درجا ، در واقع سرطان سینه Stage 0 محسوب می شوند.

کارسینومای لوبولار غیر مهاجم (LCIS)

کارسینومای لوبولار غیر مهاجم (LCIS)

کارسینومای لوبولار غیر مهاجم

کارسینومای لوبولار غیر مهاجم (لوبولی) (LCIS) در لوبولهای سینه تشکیل می شود.

در واقع  سرطان نیست و اغلب پزشکان از اصطلاح نئوپلازی برای آن استفاده می کنند ، که  به معنای شروع یک رشد پیش سرطانی است.

استعداد تهاجمی شدن و خطر ابتلا سینه مقابل وجود دارد  اما نادر است. گاهی ، در مردان هم دیده می شود.

سرطان سینه LCIS

سرطان سینه LCIS

تشخیص و علایم:

تشخیص در ماموگرافی دشوار است و  هیچ علایم یا نشانه بالینی در بیمار دیده نمی شود.

LCIS خیلی به طور تصادفی وقتی توده خوش خیم تحت بیوپسی قرار می گیرد ، زیر میکروسکوپ کشف می شود.

درمان:

با توجه به اینکه LCIS ، سرطان محسوب نمی شود ، در بیشتر مواقع اقدام درمانی خاصی صورت نمی گیرد .

اغلب پزشک معالج موارد زیر را توصیه می کند:

 •  معاینه بالینی توده هر ۶ تا ۱۲ ماه
 • ماموگرافی هر ۱ تا ۲ سال
 • و گاهی جهت پیشگیری از گسترش ، هورمون درمانی تجویز می شود.

مطلب بیشتر : آشنایی با سرطان سینه Stage 0

کارسینومای داکتال غیر مهاجم (DCIS)

کارسینومای داکتال غیر مهاجم (DCIS)

سرطان سینه مجرایی غیر مهاجم

کارسینومای داکتال غیر مهاجم (DCIS) ، در داخل مجاری تولید شیر تشکیل شده و هنوز به بیرون از مجرا نفوذ نکرده است. پزشکان با اصطلاحات مختلفی این نوع سرطان سینه را توصیف می کنند . از جمله : pre inavasive ، Non invasive‌ و In situ اما رایج ترین اصطلاح بین پزشکان در مورد این نوع سرطان سینه DCIS‌ است.

سرطان سینه مجرایی-Ductal

سرطان سینه مجرایی-Ductal

اگر DCIS‌ به موقع درمان نشود ، می تواند به بافتهای اطرافش تهاجم کرده ،  به نوع مهاجم تبدیل شود.

DCIS دو زیر گروه هم دارد ، یعنی دو نوع سرطان سینه غیر مهاجم دیگر هم در مجاری تشکیل می شوند:

Comedo DCIS

نوعی سرطان غیر مهاجم محسوب می شود که تمایل به رشد سریع دارد. در واقع سلولهای مرده ای هستند که به داخل رشد کرده اند. رشد این نوع سلولها به قدری سریع است که توده از نظر تغذیه ای دچار مشکل شده و بخش زیادی می میرند ، و در نهایت نکروز خاصی به نام Comedonecrosis ایجاد می کنند.

Cribriform DCIS

نوعی سرطان سینه غیر مهاجم با رشد آهسته است که در بین سلولهایش حفره هایی شبیه پنیر سوئیسی ایجاد می شود.

 

تشخیص و علایم :

اغلب علامت و نشانه خاصی ندارد و در بسیاری از مواقع حتی در خودآزمایی های ماهیانه هم قابل لمس نیست. بیشتر به صورت تصادفی حین بررسی های غربالگری و از طریق ماموگرافی تشخیص داده می شود. امروزه با برنامه های غربالگری و ماموگرافی ، DCIS‌ سریعتر تشخیص داده می شود.

درمان :

متداول ترین روش درمان DCIS‌ ، جراحی است. اغلب توده به همراه بخش کوچکی از بافت اطراف آن برداشته می شود. به این روش جراحی برش موضعی وسیع یا جراحی Conservative ‌ یا برخی اوقات Lumpectomy گفته می شود.

اما در موارد زیر از روش ماستکتومی در جراحی استفاده می شود :

 •  اگر ناحیه وسیعی از سینه دچار DCIS شده باشد.
 •  اگر توده DCIS‌ بزرگ باشد.
 •  اگر سینه بیمار کوچک و محدوده توده بزرگ باشد.

برخی خانمها هم ترجیح میدهند به جای برش موضعی وسیع ، از ماستکتومی استفاده شود تا خیالشان راحت شود که DCIS علاج کامل پیدا کرده است.

بعد از جراحی ، بافت برداشته شده جهت بررسی به پاتولوژی ارسال می شود .

درجه بندی DCIS‌ از نظر پاتولوژی :

با سایر سرطانها ، متفاوت است. و بر اساس سرعت تکثیر طبقه بندی می شود. DCIS‌ از نظر سرعت تکثیر به سه گروه تقسیم بندی می شود :

 • درجه ۱ : درجه پائین (Low grade) که سرعت تکثیرش کم است.
 • درجه ۲ : درجه متوسط (Intermediate grade) که سرعت تکثیرش متوسط است.
 • درجه ۳: درجه بالا (High grade) که سرعت تکثیرش بالاست.

اگر در پاتولوژی مشخص شود DCIS ، درجه بالا و خیلی غیر طبیعی است ، ممکن است اشعه درمانی هم لازم باشد ، که در صورت لزوم جراح درخواست مشاوره خواهد داد.

همچنین اگر DCIS‌ از نظر گیرنده های استروژن مثبت (ER+) باشد ، پزشک معالج  تاموکسیفن تجویز می کند ، تا خطر عود سرطان سینه در آینده کاهش یابد.

گاهی از متخصص خون و انکولوژی ، جهت شیمی درمانی مشورت گرفته می شود و ممکن است لازم باشد بیمار تحت  شیمی درمانی ملایم هم قرار بگیرد.

در پیگیری های پس از درمان اغلب توصیه می شود بیمار به طور سالانه ماموگرافی انجام دهد ، تا در صورت عود هر چه سریعتر درمان لازم صورت پذیرد.

بیمارانی که قبلا تحت جراحی موضعی وسیع قرار گرفته باشند ، در مرحله عود باید ماستکتومی شوند.

مطلب بیشتر : آشنایی با سرطان سینه Stage 0

توده های مهاجم (Invasive): این گروه از سرطانهای سینه ، به بافتهای اطراف نفوذ می کنند و متاستاتیک می شوند. درمانهای رایجی که در سرطان سینه انجام می شود ، در این گروه از سرطانها مصداق دارد.

اکنون به بررسی انواع سرطان سینه از نظر بافت شناسی می پردازیم:

کارسینومای لوبولار مهاجم

کارسینومای لوبولار مهاجم

کارسینومای لوبولار مهاجم

هرگاه سلولهای سرطانی لوبولار غیر مهاجم به بافتهای اطراف نفوذ کنند ، به نوع مهاجم تبدیل می شوند.

تقریباً ۱۰% – ۱۵ % از سرطانهای سینه ، کارسینومای لوبولار مهاجم هستند.

بیشتر در سنین ۴۵ تا ۵۵  دیده می شود. پیش آگهی سرطان لوبولار مهاجم بسیار شبیه سرطان سینه داکتال است و اغلب به طور همزمان در هر دو سینه دیده می شود.

تشخیص و علایم:

کارسینومای لوبولار مهاجم ایجاد  برآمدگی نمی کند و در ماموگرافی تشخیص آن دشوار است . به همین دلیل  زمانی تشخیص داده می شود که سرطان به میزان زیادی پیشرفت کرده است.

بیمار به جای اینکه توده ای در سینه هایش احساس کند ، ضخامت (کلفتی) احساس می کند.

درمان:

مشابه سرطان سینه مجرایی (داکتال کارسینوما) است.

معمولا با روش برش موضعی وسیع ، تحت جراحی قرار می گیرد. کارسینوم لوبولار سینه در اغلب مواقع در بیش از یک ناحیه (متعدد) به وجود می آید . در چنین مواردی ممکن است جراح ، روش ماستکتومی (تخلیه کامل سینه) را پیشنهاد نماید.

بعد از جراحی ممکن است سایر درمانها مانند اشعه درمانی ، شیمی درمانی ، درمان بیولوژیک و هورمون درمانی لازم باشد.

سرطان سینه مجرائی مهاجم (داکتال کارسینوما)

سرطان سینه مجرائی مهاجم (داکتال کارسینوما)

سرطان سینه مجرایی مهاجم (داکتال کارسینومای مهاجم)

سرطان سینه مجرایی-Ductal

سرطان سینه مجرایی-Ductal

شایعترین سرطان سینه ، کارسینومای مجرایی مهاجم است. ۷۰ تا ۸۰ در صد از سرطانهای سینه ، از این نوع هستند.

در کارسینومای مجرایی مهاجم ، سلولهای سرطانی از داخل مجاری شیری خارج شده و به بافتهای اطراف تهاجم کرده اند.

این نوع سرطان سینه اغلب از نظر پاتولوژی فاقد شکل اختصاصی است و ممکن است تحت نام (NOS ( not otherwise specified یا NST‌ گزارش شود.

یعنی در زیر میکروسکوپ طبقه بندی خاصی برای توده یافت نشد.

علایم و نشانه ها ، روشهای تشخیص و درجه بندی و روشهای درمان این نوع از سرطان سینه ، تقریبا تمام طیفی را که در بخش کلی سرطان سینه گفته شد را شامل می شود.

سرطان التهابی سینه

سرطان التهابی سینه

 

سرطان سینه التهابی-Inflamatory breast cancer

سرطان سینه التهابی-Inflamatory breast cancer

بسیار نادر  و از نظر علایم بسیار شبیه عفونت بافت سینه است.   سرطان سینه التهابی در شبکه لنفاوی تشکیل می شود و رگهای لنفی بسیار ظریف را متلاشی میکند. شانس انتشار سرطان سینه التهابی  بسیار بالاست.

اغلب با التهاب سینه اشتباه گرفته می شود و در زمان تشخیص به مقدار زیادی پیشروی داشته است. از همان ابتدا ، پیشرفت سرطان تا مرحله ۳B ‌ است.
تشخیص و علایم:
به دلیل مسدود شدن کانالهای شبکه لنفاوی علایم سرطان التهابی سینه عبارتند از:
تورم
قرمزی
سفتی
گرمی ناحیه
برآمدگی یا ضخامت در پوست ناحیه
چاله چاله شدن پوست (مانند پوست پرتقال)
برآمدی سینه
ترشح مایع از نوک سینه
تو رفتگی نوک سینه
در لمس سینه ها حساس و خارش دار
سرطان التهابی سینه می تواند دردناک باشد ، اما درد همیشه شایع نیست. علایم سرطان التهابی سینه ا به طور ناگهانی شروع می شود و اغلب با عفونت بافت سینه اشتباه گرفته می شود. پزشکان ممکن است در ابتدا آنتی بیوتیک تجویز نمایند.
جهت تشخیص  از بیوپسی استفاده  می شود ، گاهی هم ماموگرافی انجام می شود ، که البته چندان روش مناسبی نیست ، چون در عکس به ندرت چیزی مشکوکی مشاهده می شود.
درمان :
درمان سرطان سینه التهابی کمی با سایر سرطانهای سینه متفاوت است.

معمولا اولین خط درمان شیمی درمانی نوع ، نئو-ادجوانت  است. شیمی درمانی کمک می کند تا سلولهای سرطانی کاهش یافته و تورم فروکش کند. با توجه با اینکه احتمال انتشار این نوع سرطان بالاست ، شیمی درمانی می تواند در نابود کردن سلولهای سرطانی منتشر شده کمک بسزایی نماید.
درمان بعد از شیمی درمانی ، جراحی است. روش جراحی  بستگی دارد به :
اندازه تومور در زمان تشخیص
نحوه پاسخ دهی توده به شیمی درمانیپ
محل تومور در سینه
متداول ترین روش جراحی در سرطان سینه التهابی ، ماستکتومی است. اما در مواردی که توده محدوده کمتری را درگیر کرده است ، برش موضعی وسیع هم اجراء می شود. جهت کاهش خطر عود ممکن است اشعه درمانی و هورمون درمانی ، درمان بیولوژیک هم انجام شود.

بیماری Paget

بیماری Paget

بیماری paget یک بیماری نادر مرتبط با سرطان سینه است. از هر ۱۰۰ مورد سرطان سینه ۱ یا ۲ تا از این نوع هستند.
تشخیص و علایم:
این بیماری در نوک سینه و ناحیه تیره دور نوک (آرئولا) ، به صورت قرمزی و پوسته پوسته شدن پوست ناحیه ظاهر میشود. ضایعات می تواند خارش دار باشد که در صورت خاراندن موجب جراحت سطحی و خراش پوست می شود.
بیماری Paget به دلیل شباهت زیاد به پسوریازیس یا اگزما ، در اغلب مواقع اشتباه گرفته می شود ، اکه موجب  تشخیص با تاخیر  می شود. حتی ممکن است در ابتدا درمان با تشخیص اگزما انجام شود (قبل از اینکه تستهای تشخیص سرطان سینه صورت گیرد).
تشخیص Paget سینه اغلب با بیوپسی است. جراح از ناحیه درگیر نمونه برداری کرده و به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال می کند. سپس جهت تکمیل بررسی ها ، ماموگرافی انجام می شود.
در ماموگرافی اغلب یک توده پشت ضایعه پوستی دیده می شود. تقریبا نیمی از کسانی که دچار بیماری Paget می شوند ، دارای یک توده در پشت ضایعات هستند. از هر ۱۰ مورد ، ۹ تا این ضایعات مهاجم هستند.
حتی بدون وجود توده هم ممکن است ضایعه مهاجم باشد.
درمان :
در بیشتر مواقع جراحی انجام می شود. سایر درمانها بستگی  به نتیجه آزمایشات ( مهاجم یا غیر مهاجم بودن) دارد. در صورت مهاجم بودن ممکن است ، اشعه درمانی ، شیمی درمانی ، هورمون درمانی و درمان بیولوژیک هم لازم باشد.

سرطان سینه مدولار

سرطان سینه مدولار

سرطان سینه مدولاری-medullary breast cancer

سرطان سینه مدولاری-medullary breast cancer

تقریباً از هر ۱۰۰ مورد سرطان سینه ۵ تا ، سرطان سینه مدولار است. از نظر بافت شناسی سلولهای این نوع سرطان بزرگتر از سایر سرطانهای سینه است.

وقتی پاتولوژیست در زیر میکروسکوپ به سلولهای این نوع سرطان نگاه می کند ، اغلب بین سلولهای سرطانی و سلولهای طبیعی مرز واضحی وجود دارد و در زیر میکروسکوپ می توان سلولهای ایمنی را شناسایی کرد.
سرطان سینه مدولاری در زنانی که ناقل ژن معیوب BRCA1 هستند ، شایعتر و اغلب مهاجم است.
درمان:
درمان سرطان سینه مدولار مانند سایر سرطانهای مهاجم سینه است. این نوع سرطان اغلب بهتر از سایر سرطانهای مهاجم به درمان جواب می دهند.

سرطان سینه کلوئیدی (موکوئید)

سرطان سینه کلوئیدی (موکوئید)

۲ % از سرطانهای سینه کلوئیدی هستند. نوع نادری از سرطان سینه است که سلولهای سرطانی موسین تولید می کنند . سرعت رشد این نوع سرطان سینه نسبت به سایرین کند تر است و کمتر از طریق سیستم لنفاوی منتشر می شود.
درمان:
درمان همانند سایر سرطانهای سینه است. در ابتدا به یکی از دو روش برش موضعی وسیع و ماستکتومی جراحی انجام می شود . اگر توده اندازه اش کمتر از ۱ سانتیمتر باشد نیازی به برداشت غدد لنفاوی اطراف سینه نیست. در مجموع سرطان موکوئیدی سینه ، پیش آگهی بسیار خوبی دارد و خوب به درمان جواب می دهد.

سرطان سینه توبولار

سرطان سینه توبولار

سرطان سینه توبولار - Tubular breast cancer

سرطان سینه توبولار – Tubular breast cancer

توبولار (Tubular) یعنی لوله ای ، علت این نامگذاری اینست که وقتی سلولهای این نوع سرطان سینه در زیر میکروسکوپ مشاهده می شود مانند لوله به نظر می رسند. تنها ۱% از سرطانهای سینه از این نوعند.
بیشتر سرطانهای توبولار گیرنده هورمونی مثبت و HER-2‌منفی هستند.
درمان:
درمان این نوع سرطان سینه مانند سایر سرطانهای مهاجم سینه است و جراحی اولین خط درمان است.
اما نیازی به برداشتن غدد لنفاوی ناحیه نیست. از نظر پیش آگهی هم خوب است و به درمان خوب جواب می دهد.

سرطان سینه آدنوئید کیستیک

سرطان سینه آدنوئید کیستیک

سرطان سینه آدنوکیستیک-adenocistic breast cancer

کمتر از ۱% از سرطانهای سینه از این دسته هستند. گاهی به آن ، سرطان سینه مشبک (Cribiform) هم گفته می شود. روند رشد سلولهای سرطان سینه آدنوئید کیستیک کند است.
درمان:
معمولاً جهت درمان از جراحی استفاده می شود. در بیشتر مواقع نیازی به ماستکتومی نیست و برش موضعی وسیع کفایت می کند. با توجه به اینکه روند رشد کند است ، نیازی به تخلیه غدد لنفاوی ناحیه نیست ، چون احتمال گسترش سرطان در شبکه لنقاوی ضعیف است. پیش آگهی آدنوئید کیستیک خوب است و به درمان خوب جواب می دهد.

سرطان سینه متاپلاستیک

سرطان سینه متاپلاستیک

این نوع سرطان سینه ترکیبی از دو نوع است. در ابتدا یک نوع از سرطان سینه مثلا ادنوکارسینوما تشکیل می شود ، اما سپس برخی سلولهای سرطانی به نوع دیگری تبدیل می شوند.
نوع نادری از سرطان های مجرایی سینه است و در مجرا تشکیل می شوند ، اما شکل ظاهری سلولهای سرطانی در زیر میکروسکوپ شبیه سلولهای بافت سینه نیست ، بلکه شبیه سلولهای پوست یا سلولهای استخوان ساز است.
درمان:
درمان مانند سایر سرطانهای سینه ترکیبی از جراحی ، شیمی درمانی و اشعه درمانی است . اما سرطان سینه متاپلاستیک اغلب هورمون درمانی کاربرد ندارد.

آنژیوسارکومای سینه

آنژیوسارکومای سینه

یک نوع سارکومای سینه است. این نوع سرطان در بافت همبند سینه (رگها و اعصاب) ایجاد می شود. کمتر از ۱% از سرطانهای سینه ، سارکوما هستند.
آنژیوسارکومای سینه گاهی همانژیوسارکوما هم نامیده می شود. این نوع سرطان در سنین قبل از یاسگی (دهه ۳۰ و ۴۰ عمر) شایع است.
علایم و نشانه:
اندازه تومور حداقل ۴ سانتیمتر است و پوست همان ناحیه را آبی رنگ می کند.
درمان:
معمولاً تومور با جراحی و شیمی درمانی درمان می شود.

لنفومای سینه

لنفومای سینه

لنفومای سینه می تواند منشاء داخل  یا خارج سینه ای داشته باشد. به همین دلیل جهت تفکیک ، آزمایشاتلازم است .
درمان:
بر حسب اندازه توده ، می تواند  شیمی درمانی ، اشعه درمانی ، جراحی یا تلفیقی از همه آنها باشد.

سرطان سینه نوع پایه (Basal)

سرطان سینه نوع پایه (Basal)

تغییرات ژنتیکی این نوع سرطان سینه منحصر به فرد است. ژن P53 جهش پیدا می کند و سلولها مقدار زیادی پروتئینی موسوم به سیتوکراتین تولید می کنند.

اغلب منفی سه گانه(Triple Negative) است. یعنی گیرنده های استروژن ، پروژسترون و Her2 در سلولهای سرطانی وجود ندارد. بنابراین هورمون درمانی و داروی (Trastuzumab (Herceptin در موردشان کارساز نیست.
درمان اغلب جراحی ، شیمی درمانی و اشعه درمانی است.

فیلودس یا کیستوسارکوما فیلودس

فیلودس یا کیستوسارکوما فیلودس

می تواند خوش خیم یا بد خیم باشد. در صورت بدخیم بودن از طریق غدد لنفاوی منتشر می شود ، اما بسیار نادر است.
درمانش معمولاً همان درمان استاندارد جراحی ، اشعه درمانی و شیمی درمانی است.

سرطان سینه پاپیلار

سرطان سینه پاپیلار

سرطان سینه پاپیلار-Papillar breast cancerسلولهای این نوع سرطان مانند سرخس دندانه ای دارند. بیشتر در زنان مسن شایع است. همچنین ممکن است خوش خیم باشند.
با توجه به اینکه روند رشد در آن نوع سرطان کند است ، جراحی درمان مناسبی است.

سرطان سینه در مردان

سرطان سینه در مردان

سرطان سینه در مردان بسیار نادر است. به همین دلیل بسیار کم در مورد مردان مبتلا به سرطان سینه صحبت می شود. اما اکثر اطلاعات مربوط به زنان مبتلا به سرطان سینه در مردان هم کاربرد دارد.
علایم ، روش تشخیص و درمان بسیار مشابه است.
مهمترین عامل خطر (Risk Factor) سرطان سینه در مردان عبارتند از:
سن بالا
بالا بودن سطح استروژن
تماس با اشعه یونیزان
داشتن سابقه فامیلی
سندرم کلاین فلتر

در مورد بالابودن سطح استروژن لازم است توضیح دهیم که ، مقدار کمی هورمون زنانه استروژن در بدن مردان ساخته می شود که طبیعی است. اما مقدار زیادی آن که در مردان چاق , مردان مبتلا به نارسایی کبدی (سیروز) و برخی وضعیت های ژنتیکی رخ می دهد ، می تواند در افزایش خطر ابتلا به سرطان نقش داشته باشد.
علایم و نشانه های سرطان سینه در مردان:
شایعترین علامت سرطان در مردان ، وجود توده برآمده در سینه است. که اغلب فاقد درد است. سایر علایم و نشانه ها عبارتند از:
ترشح از نوک سینه که ممکن است خونابه مانند باشد.
تورم در سینه
زخم خودبخودی در پوست سینه
تو رفتی نوک سینه
وجود توده در زیر بازو
تشخیص :
روشهای تشخیص سرطان سینه در زنان و مردان مشابه است.

۶ دیدگاه

 1. Weeeee, what a quick and easy sontliou.

 2. عالی بود واقعا استفاده کردم.ممنون از دسته بندی دقیقتون

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

>