• سرطان سینه

  ویژه نامه سرطان سینه

  بی شک یکی از شایعترین سرطانها در خانمها سرطان سینه است. باز هم بدون شک هیچ سرطانی بیش از سرطان سینه ...

 • درد در بیماران سرطانی

  درد در سرطان

  کنترل و  درمان درد از اهم حقوق  یک انسان است. درد پدیده ایست که  تاثیرات جسمی و روحی به دنبال دارد ک...

 • جدید ترین راهنمای درمان سرطان تخمدان

  انجمن انکولوزی بالینی آمریکا در آخرین Guideline خود جهت درمان سرطان تخمدان موارد زیر را توصیه کرد: &...

 • عفونت بیمارستانی

  عفونت بیمارستانی در بیماران سرطانی

  عفونت بیمارستانی چیست؟ عفونتی که بعد از بستری شدن بیماران در بیمارستان ، در فرد ایجاد می شود . به طو...

 • والدین کودک سرطانی

  مواجه با خبر سرطان

    مرحله انکار.اکثر افراد با شنیدن این خبر شوکه می شوند اکنون پزشک شما این خبر را به شما داده مع...

پیشخوان